Cabinetul psihopedagogic al CJEx Giurgiu oferă servicii de consiliere școlară, vocațională și  psihologică elevilor, părinților și profesorilor colaboratori

Elevii pot beneficia de :

·       Orientare școlară și consiliere vocațională;

·       Consiliere privind îmbunătățirea randamentului școlar, managementul timpului și organizarea învățării, stimularea motivației pentru învățare, adaptarea la cerințele școlii etc.;

·        Consiliere psihologică individuală și de grup pentru dezvoltarea competențelor emoționale, de comunicare și socializare;

Părinții pot beneficia de :

·       Consiliere individuală în problematica relațiilor de familie;

 

Profesorii pot solicita :

·       Consultanță pentru mai buna cunoaștere a elevilor, a etapelor de dezvoltare psihoemoțională și a problematicii fiecărei vârste;

  • Informare, consiliere şi îndrumare în situații specifice, care presupun intervenția și/sau suportul unui psiholog;
 

 Cei interesați pot completa și trimite Cererea de participare (vezi Anexe) la adresa psihocjexgr@gmail.com, urmând să fie contactați pentru programare